Tink Eğitim Felsefesi

Merkezinde insan ve teknoloji olan Tink Eğitim Sisteminde, öğrencilerimizin kişisel beceri ve tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları, akran öğrenimi, proje tabanlı öğrenme ve gerçek hayat deneyimi edinme gibi çağdaş ve modern eğitimi tanımlayan hususlar var.
Şahsi yetenekleri ile teknolojiyi ortak paydada birleştiren Tink Jenerasyonu, bir taraftan akademik bilgilerle donatılırken, diğer taraftan da gerçek hayat deneyimi kazanıyorlar. Sonuçta, sosyal hayatları ve kariyerlerini geliştirirlerken, girişimcilik ruhunu da kazanıyorlar.
Teknolojinin sağladığı sınırsız olanaklar, belirsizliklerin arttığı ve değişimin hızlandığı bir dünyada gençlerimizin adaptasyon kabiliyetini artırıyor ve ömür boyu öğrenmenin önemini ortaya koyuyor.
Bu eğitim modeli, düşünce ile eylemi kişiliğinde birleştiren, çözüm odaklı genç insan kavramını karşımıza çıkarıyor. Bu kadar değişimin ortasında çok önemli bir rol oynamaya aday Tink Jenerasyonunun temel özellikleri, teknoloji ile sağlam bir bağlantı kurmak ve onu iyi kullanmak oluyor.
Bunların yanı sıra sistemimiz, gençlerin öğrenimleri sonunda hayata ve kariyerlerine tutkuyla bağlanmalarını öneriyor ve kar yerine değer yaratmanın önemini vurguluyor.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Dil Eğitimi

Tink dil eğitimimiz ile dünyayı ve gelişmeleri takip eden, sorgulayan, anlamlandıran ve dünya vatandaşı olan gençler yetişiyor!
Tink’te dil öğrenme sürecini çok önemsiyoruz. İngilizce Bölümümüz, eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Öğrencilerimiz anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Partnerimiz Cambridge ile Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemini uyguluyoruz. Bu sayede, İngilizce eğitimi alan tüm öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite ediliyor. Her öğrencimizin farklı öğrenme yolculuğunu göz önünde bulunduruyor ve öğrencilerimizin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.
İngilizce eğitimimiz sadece İngilizce derslerinde değil, 9. sınıftan itibaren İngilizce işlenen Girişimcilik ve İnovasyon derslerinde de devam ediyor.

Sınavlara Hazırlık

Lise
Tink’te üniversiteye hazırlık süreci ilk yıldan itibaren başlar. Lise boyunca haftada 45 saat olarak uygulanan program öğrencilerimizi sadece üniversite sınavlarına değil üniversiteye hazırlayacak şekildedir.
Öğrencilerimiz lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda, okuyacakları üniversiteye ve bölüme karar verme dönemini staj yaparak, TinkTalks seminerlerinde rol modelleri tanıyarak, teknoloji merkezlerini ve üniversiteleri ziyaret ederek, akademik projeler yaparak rehberlik biriminin yönetim ve takibinde geçirirler.
11. ve 12. sınıfların akademik içeriği ve programı ise tamamen “Üniversite Sınavlarına Hazırlık” olarak planlanmıştır. Bu sınıflardaki ders programı, ders içerikleri, kullanılan kaynaklar, deneme sınavları, yaprak testler, tamamen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ‘ye yöneliktir. 11. sınıfın 1. dönemi TYT sınavı için, 11. sınıfın ikinci dönemi ve 12. Sınıfın birinci dönemi ise AYT sınavı için kurgulanmıştır. Öğrencilerimiz ekstra dershane, etüt, özel derslere ihtiyaç duymazlar.
Lise öğrencilerimizin hazırlık süreçleri akademik koçlar tarafından takip edilir. Her öğrencimiz tek tek değerlendirilir ve öğrencimiz ile ilgili yapılması gereken tüm eğitim öğretim çözümleri ilgili müdür yardımcısının talimatı ve kontrolünde akademik koçlar tarafından organize edilir.
Yurt dışı üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimizin tüm hazırlık süreçleri de okulumuz tarafından yürütülür. 11. ve 12. sınıflarda okutulan dersler ile öğrencilerimiz SAT, IELTS ve TOEFL sınavlarına okul içinde hazırlanmış olurlar. Bu öğrencilerimizin başvuru dosyalarının oluşturulması, başvurularının yapılması ve hazırlık süreçlerinin takibi okulumuzda bulunan “Kariyer ve İnovasyon Ofisi” tarafından takip edilir. Okulumuz aynı zamanda SAT sınav merkezidir.
Ortaokul
Tink Ortaokulunda lise geçiş sınavlarına (LGS) hazırlık programı 5. sınıftan itibaren başlar. Ortaokulda temel akademik kazanımların her öğrencimize eksiksiz öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Proje Tabanlı Öğretim (https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw) ve Ters Yüz Eğitim (https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q) etkili olarak kullanılmaktadır. Derse önceden hazırlanarak gelen öğrencilerimiz ders içindeki zamanı en verimli şekilde geçirirler. Derslerden sonra kazanımları kapsayan projeler sayesinde de öğrenme içselleştirilmiş olur. Ayrıca geleneksel test sistemleri de 5. sınıftan itibaren uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz liseye İngilizce, bilişim, sayısal ve sosyal bilimler alanlarında yeterli kazanımları almış olarak geçerler. Sekizinci sınıf müfredat ve programı sene sonunda öğrencilerimizin girecekleri sınava göre yapılandırılmıştır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri ve fırsatları, çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum, empati ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir.
• PDR hizmetlerinde insana saygı esastır.
• PDR hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
• PDR hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
• PDR hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
• PDR hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
• PDR hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
PDR birimi altında hizmet veren Tink Kariyer ve İnovasyon ofisi Tink lise öğrencilerimize 3 farklı adımda hizmeti sunmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci
1. Kişisel Detaylar
2. Eğitimsel Detaylar
3. Ailenin ve öğrencinin ilgi ve beklentileri
Psikometrik Değerlendirme Süreci
1. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
2. D2 Dikkat Testi
3. Kendini Değerlendirme Envanteri
4. Otobiyografi
5. “The Birkman Method” Tink Kişilik Testi
Psikometrik değerlendirme sürecinde yaptığımız ön değerlendirmenin ışığı altında öğrencilerimize çeşitli psikolojik ve sosyal testler uyguluyoruz. Bu testlerin tamamını öğrencilere online olarak uyguluyoruz ve süreci TinkSmart sistemimiz üzerinden takip ediyoruz.

Veli İletişim Süreçleri

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal gelişimlerinde istediğimiz noktaya ulaştırmak ancak velilerimizle yapacağımız işbirliğine ve kuracağımız iletişim köprüsünün gücüne bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla velilerimizi öğretmenlerimizle bir araya getirmek için farklı uygulamalarımız bulunmaktadır.

1- Hafta İçi Branş Öğretmen Görüşme Saatleri
Öğretmenlerimizle ders programlarına göre hafta içi görüşme randevusu alınabilir. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir. Öğretmenimiz size geri dönecektir.
2- Rehber Öğretmen Görüşme Takvimi
Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizle ve velilerimizle düzenli olarak görüşmekte ve öğrencilerimizin okul içinde ki yaşantısını raporlamakta ve aktarmaktadır. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir.
3- Müdür Yardımcısı Görüşme Takvimi
Müdür yardımcılarımız öğrencilerimiz ve velilerimizle belli bir düzen içerisinde yüzyüze ve telefonla görüşürler. Herhangi bir konuda görüşmek istediğinizde müdür yardımcılarımıza direk cep telefonları üzerinden ya da mail adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Müdür yardımcılarımıza attığınız maillerde okul müdürünü de cc ye koymanızı önemle rica ederiz.
4- Akademik Koçluk Görüşmeleri
Öğrencilerimizin okul içindeki yaşantılarını ve gelişimlerini daha yakından takip etmek amacıyla mevcut öğretmenlerimiz akademik koçlar olarak görev yapmaktadırlar.
Sorumluluklarında ki öğrencilerle görüşen, onların okul içindeki ilişki ve gelişimlerini takip eden ve onlara mentörlük yapan akademik koçlarımız aynı zaman da öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, okul içinde ve dışında olan organizasyonlarda yer almaları gibi başlıkları da takip etmektedirler. Akademik koçlar velilerimize üç hafta da bir (iki hafta arayla) email üzerinden öğrencileri ile ilgili bilgi aktarmaktadırlar.
5- Akademik Değerlendirme Toplantıları
Velilerimizle öğrencilerimizin sınav ve başarı durumlarını değerlendirmek amacıyla öğretmenlerimizi çeşitli zaman dilimlerinde bir araya getiririz. Bu tarihleri her akademik yıl başında paylaşılan takvimden takip edebilirsiniz. Akademik değerlendirme toplantıları klasik veli toplantılarından farklıdır. Velilerimiz için hazırlanmış eğitim ve etkinlikler içerir.
6- Ebeveyn Akademileri
Velilerimizin çocukları ile olan iletişimini artırmak ve onların gelişimlerine maksimum oranda dahil olmalarına destek olmak maksadıyla rehberlik birimimiz ebeveyn akademileri organize etmektedir. Ergenlik psikolojisinden, anne baba tutumlarına, çocuklarda teknoloji bağımlılığından, aile içi iletişime kadar birçok konuda velilerimizi desteklediğimiz bu programımız sene boyunca devam etmektedir.

Üniversite Başvuru Süreci

Ülkemizde gençler ne yapmak istediklerini üniversiteye başladıktan ya da bir işe girdikten sonra fark ediyorlar. Tink’te, bu fark ediş yaşanana kadar zaman ve enerji kaybedilmemesi için öğrencilerin daha ortaokul ve lise sıralarında kendilerini tanımaları, potansiyellerini fark etmeleri, yetkinliklerini anlamaları ve ne yapmak istediklerini bulmaları için onlara kişiselleştirilmiş bir rehberlik programı sunuluyor. Bu rehberlik sayesinde 9. ve 10. sınıftan itibaren eğilimli oldukları konuları keşfeden öğrenciler, 11. sınıftan itibaren katılacakları etütler ve hafta sonları yapılacak olan üniversite sınavına hazırlık kursları ile üniversite sınavına ne istediklerini bilerek, tam donanımlı bir şekilde girme şansını yakalıyor. Öğrencilerin üniversite hedefleri belirlenirken sadece yurt içinde değil yurt dışındaki okullara da odaklanılıyor. Böylece küreselleşen dünyada öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda adım atabilmeleri için tam destek veriliyor.
PDR hizmetleri öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yüksek öğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür.
Eğitim öğretim hayatlarına yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir.

Üniversite Sonuçları
Tink 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Mezun sınıfını yüzde yüz yerleşme başarısı göstererek, Tink eğitim modelinin etkinliğinin kanıtı olmuştur. Mezun sınıfımızdan Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkemizin en başarılı üniversitelerine yerleşenlerin yanı sıra Ecole 42 gibi dünyanın en başarılı yazılımcılarının yetiştiği kuruma tam burslu yerleşen öğrencimiz olmuştur. Tink Jenerasyonu ile gurur duyuyoruz.

Tink Yayınları

Eğitimin kalitesini özgün içeriği belirler. Bu vizyonla ürettiğimiz iç yayınlarımız dünyaca tanınan akademisyenler ve uzman eğitim kadromuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra Tink Diploma Programının ana unsurlarının kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızın temel amacı kolay, eğlenceli, kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır.
Web Programlama, Fiziksel Programlama ve Güncel Programlama Dilleri, Girişimcilik, İnovasyon ve Gelecek Çalışmaları online yayınlarımız ve aplikasyonumuz Tink Diploma Programı derslerini içeren yayınlarımızdır. Tink özel öğretim programına uygun şekilde ve özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmış kitaplardır.

STEM+A Deney Setleri
Fen Bilgisi ve Matematik Dersi kapsamında hazırlanan planlar doğrultusunda 5., 6. Ve 7. sınıf kademesinde Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics(Matematik) kazanımlarını, farklı disiplinler ile bir arada kullanarak 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim modelinin uygulanmasıdır. Yıl içerisinde Fen Bilgisi ve Matematik dersleri kazanımları ile entegre edilmiş deney setlerimiz kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin bu uygulamaları bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat çalışmaları ile entegre şekilde öğrenmelerini destekliyoruz.