İnsan Kaynakları

Merkezinde insan olan Türkiye'nin insan odaklı ilk ve en iyi teknoloji okulu Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, İnsan Kaynakları sayfasına hoş geldiniz.

Alvin Toffler’ın [Gelecek Korkusu(1970)] ifade ettiği gibi "21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak.”
Bildiğiniz gibi dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon sadece ekonomiyi ve üretim ilişkilerini derinden etkilemekle kalmamış aynı zamanda çalışma hayatı ve sosyal yaşamı köklü bir biçimde değişime tabi tutmuştur.
Günümüzde yapay zeka, robotik, üç boyutlu baskı ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin hızı bir taraftan birçok sektörde temel dönüşümlere yol açarken, diğer taraftan da eğitimin farklı yaklaşımlara, iş gücününse yeni yetkinliklere sahip olmasını gerektiriyor.
Merkezinde insan olan Türkiye'nin insan odaklı ilk ve en iyi teknoloji okulu Tink, işe alım ve profesyonel gelişim süreçlerini küresel işgücü piyasalarının dijital teknoloji çağında talep ettiği yeni iş gücü formatı olan ‘Yüksek Nitelikte İnsan Kaynağı’ yetiştirmeyi hedefleyerek şekillendiriyor.

Tink İnsan Kaynakları Politikası

Tink’te insanı merkeze koyan, tüm çalışanlarına fırsat eşitliği yaratan, şeffaf, adil, hayat boyu öğrenmeye inanan, kişisel gelişimi destekleyen bir İnsan Kaynakları politikası yaratmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki en önemli başarı anahtarımız insandır...

Tink İnsan Kaynakları Politikası

İşe Alım Süreçleri

Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz emanet ettiğimiz sizlerin gelişimi ve mutluluğu bizim için en önemli husustur. Tink işe alım sürecimiz her sene Ocak ayında başlayıp normal şartlarda Mayıs ayında sona ermektedir. Bu süre zarfında adaylar ile online ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

İşe alım prosedürlerimiz aşağıdaki aşamaları içermektedir:

  1. İK birimimiz telefon ile başvuru almamaktadır. Linkteki başvuru formunu doldurmanız gereklidir.
  2. Tüm adayların KVKK uyumu nedeniyle https://www.tinkturkiye.com/index.php/gizlilik-sozlesmesi okuması ve onay vermesi gerekmektedir.
  3. Ön elemeyi geçen adaylar ile online görüşme yapılmaktadır.
  4. Online görüşmeyi geçen adaylarımız okulumuza yüz yüze görüşmeye veya video konferansına davet edilmektedir.
  5. İş görüşmelerimiz 3 kademeli olup mülakat, ders gözlemi, sözleşme safhası şeklindedir. COVID-19 nedeniyle sizlerin sağlığını önceliklendirerek mülakatı video konferansı ile ders gözlemini de online derslerimizde yapmaktayız.
  6. Herhangi bir sorunuz olması durumunda ikbasvuru@tinkturkiye.com adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.
İş Başvurusu