Sınavlar ve Üniversiteye Hazırlık

Sınavlara Hazırlık

Lise
Tink’te üniversiteye hazırlık süreci ilk yıldan itibaren başlar. Lise boyunca haftada 45 saat olarak uygulanan program öğrencilerimizi sadece üniversite sınavlarına değil üniversiteye hazırlayacak şekildedir.
Öğrencilerimiz lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda, okuyacakları üniversiteye ve bölüme karar verme dönemini staj yaparak, TinkTalks seminerlerinde rol modelleri tanıyarak, teknoloji merkezlerini ve üniversiteleri ziyaret ederek, akademik projeler yaparak rehberlik biriminin yönetim ve takibinde geçirirler.
11. ve 12. sınıfların akademik içeriği ve programı ise tamamen “Üniversite Sınavlarına Hazırlık” olarak planlanmıştır. Bu sınıflardaki ders programı, ders içerikleri, kullanılan kaynaklar, deneme sınavları, yaprak testler, tamamen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ‘ye yöneliktir. 11. sınıfın 1. dönemi TYT sınavı için, 11. sınıfın ikinci dönemi ve 12. Sınıfın birinci dönemi ise AYT sınavı için kurgulanmıştır. Öğrencilerimiz ekstra dershane, etüt, özel derslere ihtiyaç duymazlar.
Lise öğrencilerimizin hazırlık süreçleri akademik koçlar tarafından takip edilir. Her öğrencimiz tek tek değerlendirilir ve öğrencimiz ile ilgili yapılması gereken tüm eğitim öğretim çözümleri ilgili müdür yardımcısının talimatı ve kontrolünde akademik koçlar tarafından organize edilir.
Yurt dışı üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimizin tüm hazırlık süreçleri de okulumuz tarafından yürütülür. 11. ve 12. sınıflarda okutulan dersler ile öğrencilerimiz SAT, IELTS ve TOEFL sınavlarına okul içinde hazırlanmış olurlar. Bu öğrencilerimizin başvuru dosyalarının oluşturulması, başvurularının yapılması ve hazırlık süreçlerinin takibi okulumuzda bulunan “Kariyer ve İnovasyon Ofisi” tarafından takip edilir. Okulumuz aynı zamanda SAT sınav merkezidir.
Ortaokul
Tink Ortaokulunda lise geçiş sınavlarına (LGS) hazırlık programı 5. sınıftan itibaren başlar. Ortaokulda temel akademik kazanımların her öğrencimize eksiksiz öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Proje Tabanlı Öğretim (https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw) ve Ters Yüz Eğitim (https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q) etkili olarak kullanılmaktadır. Derse önceden hazırlanarak gelen öğrencilerimiz ders içindeki zamanı en verimli şekilde geçirirler. Derslerden sonra kazanımları kapsayan projeler sayesinde de öğrenme içselleştirilmiş olur. Ayrıca geleneksel test sistemleri de 5. sınıftan itibaren uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz liseye İngilizce, bilişim, sayısal ve sosyal bilimler alanlarında yeterli kazanımları almış olarak geçerler. Sekizinci sınıf müfredat ve programı sene sonunda öğrencilerimizin girecekleri sınava göre yapılandırılmıştır.

Üniversite Başvuru Süreci

Ülkemizde gençler ne yapmak istediklerini üniversiteye başladıktan ya da bir işe girdikten sonra fark ediyorlar. Tink’te, bu fark ediş yaşanana kadar zaman ve enerji kaybedilmemesi için öğrencilerin daha ortaokul ve lise sıralarında kendilerini tanımaları, potansiyellerini fark etmeleri, yetkinliklerini anlamaları ve ne yapmak istediklerini bulmaları için onlara kişiselleştirilmiş bir rehberlik programı sunuluyor. Bu rehberlik sayesinde 9. ve 10. sınıftan itibaren eğilimli oldukları konuları keşfeden öğrenciler, 11. sınıftan itibaren katılacakları etütler ve hafta sonları yapılacak olan üniversite sınavına hazırlık kursları ile üniversite sınavına ne istediklerini bilerek, tam donanımlı bir şekilde girme şansını yakalıyor. Öğrencilerin üniversite hedefleri belirlenirken sadece yurt içinde değil yurt dışındaki okullara da odaklanılıyor. Böylece küreselleşen dünyada öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda adım atabilmeleri için tam destek veriliyor.
PDR hizmetleri öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yüksek öğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür.
Eğitim öğretim hayatlarına yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir.

Üniversite Sonuçları
Tink 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Mezun sınıfını yüzde yüz yerleşme başarısı göstererek, Tink eğitim modelinin etkinliğinin kanıtı olmuştur. Mezun sınıfımızdan Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkemizin en başarılı üniversitelerine yerleşenlerin yanı sıra Ecole 42 gibi dünyanın en başarılı yazılımcılarının yetiştiği kuruma tam burslu yerleşen öğrencimiz olmuştur. Tink Jenerasyonu ile gurur duyuyoruz.