Tink Çoklu Zeka Bursu

Zekâ çok yönlü ve birden çok alanda olabilir.

Tink Çoklu Zeka Bursu öğrencilerin tüm zeka türlerine önem ve değer vermektedir.

Yeteneğinizi gelecekteki başarılara taşımak için, ilk destek Tink'ten!

Hemen Başvurun

%50 Tink Çoklu Zekâ Bursu

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri dijital çağda ihtiyaç duyacağınız akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal etkinlikleri kuvvetli bir sosyal ağ kurarak kazanmanızı sağlayacaktır. Tink’te sadece matematiksel ve sözel zekaya değil, tüm zeka türlerine önem ve değer verilmektedir.

Tink Çoklu Zekâ Bursu kapsamında LGS sınavının yanı sıra* , Akıl Oyunları, Espor, Görsel Sanatlar, Tiyatro, Müzik, Spor veya Sosyal Sorumluluk alanlarında başarısı sertifikalandırılmış öğrencilere %50 oranında burs verilmektedir.

Yeteneğinizi gelecekteki başarılara taşımak için, ilk destek Tink'ten!

*En yüksek burs oranı geçerlidir.

Çoklu Zekâ Kuramı:

Harvard Üniversitesi Profesörü Howard Gardner tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Kuramı”na göre insan zekâsı 9 alt kategoriye ayrılmıştır.

Gardner “Çoklu Zekâ Kuramı”na göre her insanın özel yetenek alanları ve zekâsını kendine özgü kullanma biçimi vardır.

Gardner, zekayı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır.

1) Uzamsal Zekâ
2) Kinestetik Zekâ
3) Müziksel Zekâ
4) Sözel Zekâ
5) İçsel Zekâ
6) Sosyal Zekâ
7) Matematiksel Zekâ
8) Doğasal Zekâ
9) Varoluşsal Zekâ