Tink Diploma

Tink Diploma Programı

Ancak, eyleme sahip bir vizyon dünyayı değiştirebilir. Tink öğrencileri Tink Diploma Programı kapsamında vizyonlarını eyleme dönüştürmeyi öğrenirler. Programımızın amacı öğrencilerimizin girişimci ruhlarını hayata geçirme cesaretine, bilgi birikimine ve networküne sahip olmalarını sağlamaktır.

Tink Diploma Programı 1. sınıftan 12. sınıfa kadar merak, keşif, içgörü geliştirme ve değer yaratmayı teşvik etmek için MEB müfredatının yanı sıra okulumuza özel hazırlanmış haftalık 6 saatlik müfredattan oluşmaktadır.
Tink Diploma Programımızın içinde yer alan inovasyon ve girişimcilik dersleri, TinkTalks, Staj Programı, projeler, yabancı dil eğitim programı ve bilişim dersleri bu amaca hizmet etmektedir.
Tink Diploma Programı öğrencilerimizi hem yurt dışında ki hem de yurt içindeki üniversitelere hazırlayacak şekilde kurumumuz ve danışma kurulumuz tarafından geliştirilmiştir.


Uluslararası Programlar

Erasmus Plus Projeleri

Tink olarak ortaya koyduğumuz, 21. y.y. yetkinliklerini hedef alan yeni nesil eğitim vizyonu çerçevesinde, okulumuzu tüm dünyada bilinen bir kurum haline getirme noktasında «uluslararasılaşma» vizyonumuzu yıllara önce hayata geçirerek bugünlere ışık tuttuk.

Bu kapsamda; okulumuzun, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde, mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan yetkinlik sahibi iş gücü yetiştiren öğrenciler olarak hayata katılmalarını ve «dünya vatandaşı» kimliğine sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin her birini; kalite değerleri oluşmuş̧, teknolojinin ve dünyanın değişimini ve yönelimini yakından takip eden, dünya vatandaşları olarak yetiştirme misyonumuzu Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliği programlarından «Erasmus Plus» programı ile aktif olarak yürütmekteyiz.

Tink olarak yürüttüğümüz 4 ayrı SSDL, STDE, RENEWS ve DIWO isimli uluslararası Erasmus Plus projelerimizle öğrencilerimizi İngiltere, Avusturya, Danimarka, İtalya, Polonya, Romanya, Fransa, Letonya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya olmak üzere 11 ülkeye göndererek hem yabancı dil gelişimlerine hem de dünya vatandaşı kimliğine sahip olmalarına katkı sağlayarak gelecekteki kariyerlerine destek veriyoruz. Üstelik öğrencilerimizin harcamaları Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılandığından öğrencilerimiz için herhangi bir maliyet oluşmamaktadır.

Detaylı bilgi için bu linkte bulunan sunumumuzu inceleyebilirsiniz.
Tink Erasmus Plus Sunumu

Europass

Okulumuz, Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgeleri Europass (MYK Europass) merkezinden almış olduğu akreditasyon sayesinde, Europass belgesi düzenleyerek öğrencilerimize teslim edebiliyor. Detaylı bilgi için lütfen linke tıklayın.
Eurpass Programının Amacı ve Öğrencilere Sağladığı Faydalar:
• Europass, eğitiminiz boyunca, ilk işinize başlarken ya da yeni mücadelelere göğüs germeye hazırlanırken becerilerinizi ve niteliklerini Avrupa’da etkili bir biçimde aktarabilmenize imkan tanır.
• Avrupa Komisyonu bu hizmeti ücretsiz olarak ve 29 farklı dilde sunmaktadır.
• Europass, yurtdışında geçirilen bir öğrenme ve/veya eğitim dönemini kaydetmek için kullanılan kişisel bir belgedir.
• Amacı, hareketlilik döneminde edinilen deneyim, beceri ve yetkinliklerin daha iyi değerlendirilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmaktır.
• Öğrencilerimiz yurt dışında katılacakları faaliyetler sonrasında «Europass Hareketlilik Belgesi» alacaklardır.
• Yurt dışında öğrenim görürken veya çalışırken edindiğiniz deneyimlerin kaydını tutmak kariyeriniz için önemlidir.
• Gelecekte iş ya da yeni bir girişimcilik için destek ararken, bu beceriler çok değerli olacaktır.
• Bununla beraber ECTS sistemi uygulayan Avrupa Üniversitelerinin bir çoğunda Europass Belgesi ile kazandığınız yeterlilikler, bazı dersler ve derslerin bir bölümünden muaf tutulmanızı sağlayabilir.

Tink ETF ENE Mükemmeliyet Merkezi

Okulumuz AB Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için uluslararası bir ağ olan ETF ENE ağına AB tarafından Center of Excellence olarak seçilerek ülkemizi gururla temsil etmektedir.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından kurulan Uluslararası Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Ağı (CoVE'ler), ENE aracılığıyla bu girişimi AB dışındaki ülkelere de ulusötesi ortaklıklar ve platformlar için daha fazla fırsat yaratmayı hedeflemiştir.

Okulumuzun üyesi olduğu ETF Mükemmellik Ağı, üye CoVE'lere, hem Avrupa Üye Devletlerinde hem de ortak ülkelerde faaliyet gösteren CoVE'lerle ulusal ve uluslararası düzeyde birbirleriyle işbirliği yapma fırsatları sağlamaktadır. ETF ENE kalkınma ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamaları paylaşmak, araçlar tasarlamak, ortaklıklar oluşturmak, teknik bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve mesleki düzeyde yeniliğe ilham vermek için CoVE gruplarının bir araya gelmesini sağlamaktadır. ETF ENE okullar ve eğitim merkezi üyelerine kendi ülkelerinde, bölgelerinde, kümelenmelerinde ve ağlarında mesleki eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine ve zenginleştirilmesine öncülük etmeye yardımcı olmak için üye CoVES'e yetki vermektedir.

Bu kapsamda okulumuz 2021 yılında Uluslararası Mesleki Mükemmelliyet Merkezlerinin Türkiye’deki mükemmelliyet ağının ortağı olarak 4 ülkeden 8 katılımcının katıldığı uluslararası konferansta “Kapsayıcı Beceriler için Dijital ve Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Uygulamaları - Kimse Geride Kalmamalı” ve “Yeşik İnsiyatif- Green Initiative” temaları ile 2 ayrı çevrimiçi sunum gerçekleştirmiştir. 8 Mesleki Merkezin sunumunu gerçekleştirdiği konferansta merkezlerin daha önce tema çerçevesinde neler yaptığı konusunda karşılıklı bilgilendirmede bulunulmuştur. Merkezlerin toplumsal kapsayıcılık yaklaşımı ile dijital ve yenilikçi öğrenme ve öğretme uygulamaları konusunda karşılıklı etkileşim ve ortaklıkla bir çalışma modeli belirlemek adına bir sonraki konferansta bir araya gelmek için sözler verilmiştir.

Detaylı bilgi için bu linkte bulunan sunumlarımızı inceleyebilirsiniz.


Tink Yayınları

Eğitimin kalitesini özgün içeriği belirler. Bu vizyonla ürettiğimiz iç yayınlarımız dünyaca tanınan akademisyenler ve uzman eğitim kadromuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra Tink Diploma Programının ana unsurlarının kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızın temel amacı kolay, eğlenceli, kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır.

Web Programlama, Fiziksel Programlama ve Güncel Programlama Dilleri, Girişimcilik, İnovasyon ve Gelecek Çalışmaları online yayınlarımız ve aplikasyonumuz Tink Diploma Programı derslerini içeren yayınlarımızdır. Tink özel öğretim programına uygun şekilde ve özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmış kitaplardır.

STEM+A Deney Setleri

Fen Bilgisi ve Matematik Dersi kapsamında hazırlanan planlar doğrultusunda 5., 6. ve 7. sınıf kademesinde Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics(Matematik) kazanımlarını, farklı disiplinler ile bir arada kullanarak 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim modelinin uygulanmasıdır. Yıl içerisinde Fen Bilgisi ve Matematik dersleri kazanımları ile entegre edilmiş deney setlerimiz kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin bu uygulamaları bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat çalışmaları ile entegre şekilde öğrenmelerini destekliyoruz.


Tink Partners

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6
Client6

İş Dünyasında artık ‘dijitalleşme’nin bir trend veya ‘yıkıcı yenilik’ olmanın ötesinde yeni kurallar bütünü olduğu dönemi yaşıyoruz. Yeni teknoloji üretim ve kullanımı halen iş dünyasında aktif olan 35 yaş üstünün bile yetişemediği, kavramakta zorlandığı ve kendini sürekli eğitme ve yetiştirmeye mecbur hissettiği ölçüde hızlı değişiyor, deviniyor. Şirketler kendi içlerindeki insan kaynağını taze ve güncel tutabilmek için eğitim ve ar-ge ‘ye artan ölçeklerde kaynak ayırmak zorunda kalıyor. Hatta kurumların yeni teknolojilere aynı hızda ayak uyduramaması inovasyon kültürü gelişmiş gençlere yeni girişimcilik kapıları açıyor. Dünya ‘işimizden olur muyuz’ ile ‘nasıl yeni gelir kaynakları, yeni müşteriler oluşturuz’ soruları arasında bocalasa da yenilikçilik galip geliyor. Bu ortamda TİNK Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülkeye inanılmaz bir fırsat ve vizyon sunuyor.

Ümit Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2013 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Endüstri çağını bitiren internetin hayatımıza girişiyle oldu. Birden bire gittikçe devinimi artan ve karmaşıklaşan bir dünyanın içinde kendimizi bulduk. Interneti birebir yaşamış gençler için pek şaşılacak bir şey değil, belki ama özellikle endüstri döneminin içinde yetişmiş olan benim kuşağım çok kafa bulandırıcı bir dönem oldu. … ve benim kuşağım, alışkanlıklarından kolay vazgeçmeyen, daha da kötüsü kendi alışkanlıklarını bir kuşak sonrasının kafasına çivilemeye çalışan iktidara hakim kuşak. Bugünün ütopyaları ve distopyaları içine sıkışmış gençlerin doğruları babalarının değil ancak kendi yöntemleriyle bulmaları gerekiyor. Ama doğru silahları kuşanarak ve elinin altındaki teknolojiyi iyi tanıyarak. Girişimciliğin ilk adımı cesarettir. Cesaretin de yolunu açan kendine güven. Geleceğin bilinmeyen engebeli yollarına TİNK kurucusu eğitim ve çalışma hayatındaki geçmişten gelen önyargısız deneyimleriyle Zeynep Dereli’nin görüşlerinin önemli bir pusula olacağına inanıyorum.

Faruk Eczacıbaşı / Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı

Ülkemizin geleceği adına eğitim sisteminde en önemli eksikliği gidereceğine inandığım bu girişiminizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Ve sizleri yeniden gönülden tebrik ediyorum.

Erol Bilecik / İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı, 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Tink, günümüzün en önemli açığı olan teknoloji istihdamı konusunda altyapıyı sağlayarak, hem ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacak, hem dünyaya yayılabilecek teknoloji markalarının oluşmasındaki temel eğitimi verecek. Konuyu önemsiyor, yakinen takip ediyor ve çalışmalarınıza memnuniyetle takip ediyor olacağız. Başarılar dileriz.

Ali Kibar / Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Borusan Grubu olarak, yeni sanayi devrimi olarak adlandırılan Eğitim 4.0 dönüşümüne büyük önem veriyor ve ArGe çalışmalarımızı bu dönüşümü sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Eğitim 4.0 dönüşümünde, karşımıza çıkacak en önemli ihtiyacın nitelikli iş gücü olacağı hepimizin malumu. Bu doğrultuda, Zeynep Hanım’ın Türkiye’de bir ilk olan teknoloji lisesi girişiminin, bu açığın kapatılmasında çok önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Bu inancımız çerçevesinde, kendilerine bir miktar da olsa katkı verebildiğimiz için çok memnunum.

Murat Yıldırım / Borusan Holding Teknoloji Geliştirme ve ArGe A.Ş. Genel Müdürü

Bir teknoloji koleji olan Tink; hem konusunda uzman bir eğitimci kadrosu, hem de Chromebook'lar üzerinde çalışan Google eğitim uygulamaları sunarak; öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle çok daha interaktif bir şekilde çalışmalarına olanak sağlıyor. Böylece verimliliği artırıp, öğrenmeyi rahat ve keyifli bir hale getiriyor, öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileriyle donatılmalarını sağlıyor.

Ali Ertem / Google EMEA Eğitim Direktörü

Bir teknoloji koleji olan Tink; hem konusunda uzman bir eğitimci kadrosu, hem de Chromebook'lar üzerinde çalışan Google eğitim uygulamaları sunarak; öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle çok daha interaktif bir şekilde çalışmalarına olanak sağlıyor. Böylece verimliliği artırıp, öğrenmeyi rahat ve keyifli bir hale getiriyor, öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileriyle donatılmalarını sağlıyor.

Lady Barbara Judge / Cambridge University Judge Business School Kurucusu