Tink Öğrencisi

Tink Öğrencisinin Hak ve Sorumlulukları

 1. 1) Haklar
  • Düşüncelerini özgürce ifade edebilme,
  • Güvenli ve sağlıklı bir okul ortamında bulunma,
  • Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
  • Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerinde fikirlerini ilgililerle tartışabilme,
  • Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
  • Okulun işleyişi, alınan kararlar konusunda paydaş olma,
  • Tink okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
  • Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma,
  • Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma.
 1. 2) Sorumluluklar
  • Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermesi,
  • Ders dışı etkinliklere katılarak bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanması,
  • Sınıf kurallarına uyması,
  • Tink okul kurallarına uyması,
  • Okul yönetimine fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunması,
  • Tink okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
  • Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranması,
 1. Tink Öğrencisinden Beklenen Davranışlar
  • Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmesi,
  • Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi toplumun bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermesi,
  • Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranması,
  • Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememesi,
  • İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınması,
  • Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılması,
  • Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanması,
  • Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunması,
  • Yasalara, yönetmeliklere, toplum kurallarına, milli, manevi ve kültürel değerlere uyması.